Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Sólový a komorní zpěv

Klasický, jazzový, muzikálový, popový a rockový zpěv.

Podmínkou přijetí je talentová zkouška:

Sluchové předpoklady, rytmické cítění:

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu
  • intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem.

Zkouška hlasového rozsahu

Zpěv písně (libovolná píseň lidová nebo národní):

  • bez nástrojového doprovodu
  • s nástrojovým doprovodem
  • umělá píseň s nástrojovým doprovodem dle příslušného žánrového  zaměření uchazeče (není závaznou podmínkou).

Je nutné předložit lékařské potvrzení foniatra o stavu hlasivek uchazeče.

Vyučující

 

Délka studia

  • 4 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč