Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Kurz režie

Kurz režie je určen především režisérům amatérských divadelních souborů, případně dalším zájemcům s praktickou zkušeností z amatérských divadelních souborů (hereckou, dramaturgickou či scénografickou), kteří by se chtěli režii věnovat. Vychází z praktických úkolů a cvičení a bude zakončen závěrečnou inscenační prací. Ve školním roce 2018/2019 jde již o čtvrtý ročník, posluchači se setkávají dvakrát za měsíc; ti, kteří se přihlašují nově, vstupují do již probíhajícího kurzu.

Kurz se uskuteční v měsících listopad – březen, posluchači se budou setkávat dvakrát do měsíce, a to vždy v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin v divadelním sále budovy Lidové konzervatoře v Kosmovově ulici č. 1 v Ostravě-Přívoze.

Vyučující

Délka studia

  • 5 měsíců

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Pro všechny 1000 Kč

Termíny jednotlivých setkání:

10. a 24. listopadu 2018
  8. a 22. prosince 2018
  5. a 19. ledna 2019
  2. a 16. února 2019
  2. a 16. března 2019

 

 

Posluchači kurzu se budou nejprve zabývat schopností vidět a vnímat, objevovat dramatické momenty v životní, ale i jevištní realitě. Ústřední kategorií je dramatická situace a její konstitutivní prvky (prostor, čas, vztahy).

Posluchači se budou učit, jak vnímat, uvědomovat si a pojmenovávat - co chtějí vyjádřit, aby mohli nacházet prostředky k tomu, jak to sdělit na jevišti. Kurz rovněž povede posluchače k tomu, jak stavět úkoly pro herce, aby svou hrou naplňovali režijní záměry. Kurz má zejména pěstovat režijní myšlení, a to cestou ryze praktickou, prostřednictvím praktických úkolů a cvičení. Kurz bude zakončen prezentací závěrečné práce.