Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Mediální komunikace

Obor mediální komunikace je určen zájemcům o svět současných médií, je zaměřen zcela prakticky, zejména na způsoby verbálního vyjadřování vhodné v této oblasti. Výuka se koná individuálně, nebo ve skupinkách maximálně do tří posluchačů.

Vyučující

Délka studia

  • 1 rok

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (od 15 do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Obor seznamuje se světem současných médií, rozvíjí schopnost kvalitní komunikace obecně i ve vztahu ke konkrétnímu médiu.
Výuka oboru je zaměřena na praktické působení posluchačů v médiích, seznamuje je se základními způsoby zpracování informace (zpráva, tisková zpráva) a postupně je vede dál k publicistice a publicistickým žánrům (názorové žánry, prožitkové žánry, eseje).
Studující se seznamují zejména s praktickou stránkou činnosti seriózních a bulvárních médií, učí se, jak je prakticky rozlišit a jak využít jejich informačních možností. Jsou vedeni k tomu, aby sami odkrývali úskalí moderních médií a jejich etické a vyjadřovací hranice, případně nedostatky.