Dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Osobnostní rozvoj pomocí divadelních technik (3v1)

„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“ (Henry Ford)

Tříletý výukový obor osobnostního rozvoje pomocí divadelních technik vede posluchače přes vnímání svého těla a přirozeného pohybu až po schopnosti komunikace a jednání. Jde primárně o osobnostně - sociální rozvoj všech posluchačů, kteří nabyté dovednosti a zkušenosti mohou aplikovat ve svém běžném životě, v komunikaci a jednání s dalšími lidmi. Osvojí si tak schopnost přirozeně a autenticky vystupovat před lidmi a vnímat v komunikaci potřeby své i těch druhých. To vše v bezpečném prostředí hry a principů divadelního jednání. Výuka vychází z metod a principů dramatické výchovy.

Tři základní oblasti zájmu, se kterými budou posluchači pracovat:

1. ŘEČ LIDSKÉHO TĚLA prozradí víc, než tisíce slov

  • jak funguje dech a tělo v klidu
  • jak funguje dech, tělo a emoce v neočekávaných či krizových situacích
  • dílčí podněty k zvládání mimoslovní komunikace

Trénink je veden přes cvičení, hry a reflexe. Doplňkem jsou i krátké teoretické vsuvky z odborné literatury, které pomáhají objasnit daná cvičení. Chtějme pochopit jednání svého těla s využitím v mimoslovní komunikaci.

2. Dobrá KOMUNIKACE má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná

  • jak zvládat v komunikaci obtížné situace
  • jak předcházet a překonávat komunikační bloky
  • jaká pozitiva získám z řešení náročných komunikačních situací

Do této oblasti patří i technika mluveného projevu. Poznatky z komunikace se řeší přes praktická cvičení a hry, které jsou proloženy teoretickými vsuvkami z odborné literatury.

3. IMPROVIZACE:

„Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možno namalovat 100 obrazů na jedno téma“. (Pablo Picasso)

- neočekávaná situace, která mi udělala radost; překvapilo mě její řešení
- překvapivá konfliktní situace, vliv emocí na její řešení
- kroky ke zvládání každodenních i drobných improvizovaných situací

Poznatky z improvizací budou praktikovány přes praktická cvičení a hry, které jsou proloženy teoretickými vsuvkami z odborné literatury.

Vyučující

Délka studia

  • 3 roky

Cena studia (částka je  uvedena za měsíc)

Mládež (15 - 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč