Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Pantomima

Pantomima je uměním beze slov, přesto je komplexním uměním, které vede k poznání a pochopení vlastního těla, jeho fungování a možností – lidských i uměleckých.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Pro všechny 450 Kč

Obor pantomima na Lidové konzervatoři vede posluchače do světa svébytného umění beze slov a dramatické zkratky, nabízí jim možnost jak prostřednictvím vlastního těla a jeho možností dosáhnout dramatického příběhu. Poznávají tedy dovednosti vlastního těla, osvojují si techniky pantomimy a vytvářejí příběhy beze slov. Maximální počet posluchačů ve skupině je vzhledem k náročnosti této komplexní disciplíny pět.