Literárně-dramatické obory

Divadlo a literatura jsou sice svébytné umělecké obory, ale mají mnoho společného a po staletí se rozvíjely v těsné souvislosti. Proto jsme obor, který původně seznamoval posluchače se základy divadelního umění, rozšířili také na oblast slovesného umění a rozvíjení schopnosti psát a písemně tvořit. A tak jako se posluchači dramatického oboru seznamují se základy divadla, osvojují si techniky a dovednosti, které je přibližují nejen divadelní praxi, ale i pomáhají jim i v běžném praktickém životě, zkoušejí posluchači možnosti a bohatost naší mateřštiny ve dvou sférách – literární a žurnalistické. I tato zkušenost jim může pomáhat v oblasti komunikace obecně, ale také v úspěšné prezentaci jejich základní profese.

Tvůrčí psaní

Obor tvůrčí psaní je určen zájemcům o neformální způsoby vyjadřování. Výuka se koná individuálně, nebo ve skupinkách maximálně do tří posluchačů.

Vyučující

Délka studia

  • 2 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (od 15 do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Obor vede posluchače k adekvátnímu a správnému využívání verbálních prostředků, tvůrčími metodami vede zájemce k přemýšlení o jazyce a volbě jazykových prostředků, umožňuje jim zpracovávat vlastní zážitky od jednodušších záznamů ke složitějším publicistickým útvarům, a tak je postupně vede až ke svébytné literární tvorbě (pohádka, povídka, novela) a jejím specifikům. Obor je určen zájemcům od 15 let, je však rovněž příležitostí pro posluchače v seniorském věku (například ke zpracování memoárů).

Až dosud se semináře mediální komunikace a tvůrčího psaní konaly v rámci Múzické školy. Zájemců však přibývá, proto otevíráme obdobné semináře také na Lidové konzervatoři. Jejich hlavním cílem je kultivovat praktické používání mateřského jazyka a tvorba vlastního uměleckého stylu. Praktické ukázky tvorby posluchačů dosavadních seminářů jsou k dispozici na webu www.literarni-hratky-a-pokusy.cz. Podle zájmu posluchačů lze obor mediální komunikace zcela oddělit a věnovat se samostatně výhradně žurnalistické praxi. Nicméně i zájemci o tvůrčí psaní procházejí základními zkušenostmi s novinářskými žánry. Nutnost respektovat žánr je přivádí k přemýšlení o kompozici, k tomu, co je v textu podstatné a co nikoli, ale také k vážnému uvažování o volbě vhodných jazykových prostředků.