Taneční obory

Taneční obor Lidové konzervatoře je již tradičně zaměřen na dětské tanečníky, zprostředkovává zájem o lidový tanec předškolákům a dětem do 16 let. Posluchači se se postupně seznamují se základy lidových her a tanců, poté se seznamují se složitějšími tanečními kroky, krokovými vazbami a tanci. Výuka je zaměřena na správné držení těla, pohybovou obratnost, ale i na vnitřní citlivost a představivost, prostorové a hudební cítění. Děti jsou vedeny k aktivní účasti, společné práci a pocitu zodpovědnosti za společné dílo, v neposlední řadě jsou vedeny ke zdravému sebevědomí.

Scénický tanec

Taneční oddělení Lidové konzervatoře je každoročním pořadatelem Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance. Tato akce se koná díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Součástí přehlídky je vždy rozborový seminář.