Taneční obory

Taneční obor Lidové konzervatoře je již tradičně zaměřen na dětské tanečníky, zprostředkovává zájem o lidový tanec předškolákům a dětem do 16 let. Posluchači se se postupně seznamují se základy lidových her a tanců, poté se seznamují se složitějšími tanečními kroky, krokovými vazbami a tanci. Výuka je zaměřena na správné držení těla, pohybovou obratnost, ale i na vnitřní citlivost a představivost, prostorové a hudební cítění. Děti jsou vedeny k aktivní účasti, společné práci a pocitu zodpovědnosti za společné dílo, v neposlední řadě jsou vedeny ke zdravému sebevědomí.

Současný tanec

Taneční oddělení Lidové konzervatoře každoročně pořádá výběrové jedno- až čtyřsemestrální akreditované vzdělávací programy určené tanečním pedagogům k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a další specializované vzdělávací semináře. Tyto semináře ve spolupráci a za odborné garance s NIPOS-Artama Praha jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.