Výtvarné obory

Výtvarný obor nabízí studium zájemcům od třinácti let až po seniorský věk. Výtvarným disciplínám se posluchači věnují po praktické i teoretické stránce během tříletého, ale i časově neomezeného post-absolventského studia. Základem je výuka klasických výtvarných technik (kresba, malba, olejomalba), už léta se posluchači věnují keramickým disciplínám, na Lidové konzervatoři se ale mohou vzdělávat i zájemci orientovaní na oděvní tvorbu, textilní návrhářství, ale také na tvorbu originálních šperků. Dětem, mladším než třináct let, je určen obor pod názvem Malý výtvarník. Ve výtvarných ateliérech konzervatoře se posluchači úspěšně připravují k dalšímu odbornému studiu na vysokých školách.

Malý výtvarník

Ateliér je určen malým tvůrcům od 7 do 14 let. Zabývá se výtvarnou činností, pracuje s přirozenou zvídavostí a nápaditostí dětí.

Vyučující

  • Jana VeseláMalý výtvarník, ateliér modelování a keramiky, volná tvorba, výroba originálních šperků a bižuterie

Délka studia

  • 1 rok (1x týdně dvě hodiny)

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti (od 7 do 14 let) 350 Kč

Tvůrčí činnost dětem poskytuje možnost uplatnit vlastní stále vzrůstající dovednosti a zároveň rozvíjí jejich rozličné dovednosti, jako je zručnost při práci s různými materiály, nápaditost, zájem o poznávání světa a jeho zákonitostí, zájem o výtvarné techniky. Pomocí výtvarné hry a tvorby s různými předměty, materiálem a rozličnými výtvarnými technikami se rozvíjí tvořivost, představivost a myšlení dětí i jejich vzájemné vztahy a spolupráce. Důležité je zapojení dětí do procesu tvoření, jejich zájem a nadšení, nikoli výsledek činnosti.

U větších dětí se vlastní tvorbou (v kolektivu i samostatně) podporuje zájem o výtvarný svět a rozvíjí se kreativní a sebevyjadřovací schopnosti v této oblasti. U talentovaných jedinců je jejich tvůrčí nadání směřováno způsobem „přípravy" k možným budoucím talentovým zkouškám na výtvarné školy.

Náplň

  • malování
  • kreslení
  • keramika
  • vytváření stop
  • lepení a koláže
  • mozaika
  • decoupage aj.

Výtvarné činnosti a techniky jsou individuálně přizpůsobeny věku a schopnostem "tvůrců" od nejjednodušších až po ty, které již vyžadují určité dovednosti a zkušenosti.

Děti využívají k tvorbě kromě běžných výtvarných médií i levné odpadové materiály a věci denní potřeby, jako jsou papírové krabice, PET lahve, kelímky, textil a další zajímavé odložené předměty denní potřeby.