Výtvarné obory

Výtvarný obor nabízí studium zájemcům od třinácti let až po seniorský věk. Výtvarným disciplínám se posluchači věnují po praktické i teoretické stránce během tříletého, ale i časově neomezeného post-absolventského studia. Základem je výuka klasických výtvarných technik (kresba, malba, olejomalba), už léta se posluchači věnují keramickým disciplínám, na Lidové konzervatoři se ale mohou vzdělávat i zájemci orientovaní na oděvní tvorbu, textilní návrhářství, ale také na tvorbu originálních šperků. Dětem, mladším než třináct let, je určen obor pod názvem Malý výtvarník. Ve výtvarných ateliérech konzervatoře se posluchači úspěšně připravují k dalšímu odbornému studiu na vysokých školách.

Olejomalba

Ateliér je určen laickým zájemcům o tradiční techniku olejomalby.

Vyučující

Délka studia

  • 3 roky (1x týdně)

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (od 13 do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

V průběhu tříletého studia se posluchači seznámí s nejrůznějšími postupy používanými v olejomalbě - od tradičních po moderní, s využitím současných materiálů.

Praktická výuka je doplněna teoretickými přednáškami, ve kterých se studenti seznámí s vybranými kapitolami z dějin umění.

Studium je rozvrženo na tři roky jednou týdně, popř. individuální domluvou.

Absolventi tříletého studia obdrží osvědčení o absolutoriu opravňující k vyučování v zájmových kulturních organizacích.

I. ročník

  • V praktických hodinách si posluchači postupně vyzkouší - přípravu podložky (plátno, sololit), výrobu a nanášení podkladových nátěrů.
  • Při práci na jednoduchých zátiších poznají rozdíl mezi dvěma tradičními technikami - malba alla prima, malba lazurami.
  • Seznámí se s různými typy malířského rukopisu - splývavým a děleným, hladkým a pastózním.

II. ročník

  • Pokračuje malba podle modelu se zaměřením na osvojení tradičních modelačních postupů – lavírování, vysvětlování, imprimitura, grissaille.
  • Správné použití médií a laků.

III. ročník

  • Studium je završeno závěrečnou prací, jejíž námět a techniku si zvolí posluchač sám.

Intenzivní kurzy

Mimo běžný tříletý studijní program mohou posluchači navštěvovat přípravné kurzy k talentovým zkouškám na vysoké školy.