Jazykové obory

Múzická škola nabízí dva jazykové obory, spojené s hudbou a jejím poznáváním a studiem. Vedle unikátní výuky angličtiny, kterou jsme ve výuce spojili s tvorbou skupiny Beatles (a nejen s ní), jsme otevřeli zcela nový obor - italštinu.

Anglicky (nejen) s Beatles!

Na rozdíl od běžné výuky, která se opírá zejména o nezáživné texty v učebnicích, metodika Jazykového klubu 11 je založena na poznatku, že cizí jazyk si osvojíme nejlépe, když pracujeme s autentickým materiálem, který nás zajímá a který máme rádi, a to v příjemné atmosféře plné pohody a legrace.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 300 Kč
Dospělí (od 18 let) 420 Kč

Kurz Anglicky (nejen) s Beatles! využívá jako nosný materiál především písňové texty této legendární britské skupiny, avšak zároveň pracujeme i s dalšími zajímavými prameny - písněmi jiných autorů a kapel, úryvky ze známých televizních seriálů, zajímavými pasážemi z anglických i amerických filmů, scénkami, skeči, výňatky z one man show známých komiků atd.

Zvláštní pozornost věnujeme správné výslovnosti anglických hlásek od samého počátku. Neopomínáme ani gramatiku, ta je však odvozována a demonstrována na konkrétních textech a situacích z reálného jazyka. Důležité gramatické struktury jsou pak procvičovány formou jakýchsi etud, aby postupně došlo k jejich plnému zautomatizování, podobně jak při nácviku hry na hudební nástroj.

Kurz je určen začátečníkům i tzv. věčným začátečníkům jakéhokoli věku. Důležitou podmínkou je mít (nejlépe doma) k dispozici počítač s připojením na internet, neboť využívání této technologie je klíčem k účinnému postupu.