Estetická školička

Dopolední estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 5 let).
Výuka probíhá denně od 8 do 12 hodin (od 12 do 13 hodin navazuje podle potřeb rodičů Prodloužená školička) ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně postiženými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Dopolední estetická školička

Dopolední estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 5 let).

Vyučující

Cena výuky (částka je uvedena za měsíc)

Dopolední školička (od 8 do 12 hodin) 550 Kč
Prodloužená školička (od 12 do 13 hodin) 250 Kč

Výuka probíhá denně od 8 do 12 hodin (od 12 do 13 hodin navazuje podle potřeb rodičů Prodloužená školička) ve dvou třídách. Má specifické zvláštnosti a jen okrajově se podobá běžné mateřské škole. Ve třídě je maximálně 10 dětí, tzn. že akcentuje individuální přístup a celkový duch je více rodinný, proto oslovování "teto". Školička integruje děti zdravé se zdravotně postiženými (LMD, neurologické problémy, smyslové vady atp.)

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.