Hudební obory

Hudební obor se v praxi Múzické školy vyučuje formou víceletého studia, případně dále pak v rámci kontinuálního studia na Lidové konzervatoři. Rozvíjí praktické dovednosti v instrumentálních oborech (nástroje strunné, klávesové, dechové a bicí) a v sólovém či komorním zpěvu. Nedílnou součástí studia hlavního hudebního oboru je i základní průprava v předmětech hudebně-teoretických.

Múzická škola navíc unikátním způsobem pečuje téměř čtvrt století o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě, vše v integraci se zdravými. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku. Výuka je většinou pravidelně konzultována s rodiči a příslušnými odbornými lékaři a terapeuty. Bližší informace v rámci komentáře k terapeutickým oborům (muzikoterapie, zpěvoterapie, rytmická terapie).

Hra na hudební a rytmické nástroje

Nástroje strunné, dechové, klávesové, rytmické a Orffův instrumentář.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež 350 Kč
Příprava ke studiu na uměleckých školách 400 Kč
Dospělí 600 Kč

Výuka hry na hudební a rytmické nástroje směřuje k nástrojové zručnosti dle individuálních dispozic posluchačů. V praxi MŠO se uplatňuje zejména hra na klavír, keyboard, akordeon, kytaru (klasická, elektrická), zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon a bicí nástroje, včetně Orffova rytmického instrumentáře. Obory umožňují i výuku v hudebních žánrových uskupeních.

Nástroje strunné

Nástroje dechové

Nástroje klávesové

Nástroje bicí