Hudební obory

Hudební obor se v praxi Múzické školy vyučuje formou víceletého studia, případně dále pak v rámci kontinuálního studia na Lidové konzervatoři. Rozvíjí praktické dovednosti v instrumentálních oborech (nástroje strunné, klávesové, dechové a bicí) a v sólovém či komorním zpěvu. Nedílnou součástí studia hlavního hudebního oboru je i základní průprava v předmětech hudebně-teoretických.

Múzická škola navíc unikátním způsobem pečuje téměř čtvrt století o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě, vše v integraci se zdravými. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku. Výuka je většinou pravidelně konzultována s rodiči a příslušnými odbornými lékaři a terapeuty. Bližší informace v rámci komentáře k terapeutickým oborům (muzikoterapie, zpěvoterapie, rytmická terapie).

Hudební teorie

Výuku základních hudebních pojmů, notopisu, hudebního názvosloví, hudebně - skladatelských nauk, dějin hudby a informace o hudebních nástrojích.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

K hudebnímu oboru zdarma
Samostatný obor 200 Kč

Hudebně - teoretické předměty jsou nedílnou složkou hudebního vzdělání. Oproti běžným zvyklostem v hudebních školách je hudební teorie v MŠO vyučována především individuálně.