Hudební obory

Hudební obor se v praxi Múzické školy vyučuje formou víceletého studia, případně dále pak v rámci kontinuálního studia na Lidové konzervatoři. Rozvíjí praktické dovednosti v instrumentálních oborech (nástroje strunné, klávesové, dechové a bicí) a v sólovém či komorním zpěvu. Nedílnou součástí studia hlavního hudebního oboru je i základní průprava v předmětech hudebně-teoretických.

Múzická škola navíc unikátním způsobem pečuje téměř čtvrt století o hudební výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím základním cílem je hledat a nalézat smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět tak nepřímo k vlastní léčbě, vše v integraci se zdravými. Obsah jednotlivých hudebních předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy individuálně upraven podle skutečných možností žáka, jeho fyzického i mentálního věku. Výuka je většinou pravidelně konzultována s rodiči a příslušnými odbornými lékaři a terapeuty. Bližší informace v rámci komentáře k terapeutickým oborům (muzikoterapie, zpěvoterapie, rytmická terapie).

Sólový zpěv všech žánrů

Ve výuce sólového zpěvu se žáci učí poslouchat svůj hlas, uvědomovat si rozsah, barvu a ovládat jej ve všech hlasových polohách.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež 350 Kč
Příprava ke studiu na uměleckých školách 400 Kč
Dospělí 600 Kč

Žáci objevují své pěvecké možnosti, procvičují dovednosti (správné držení těla při zpěvu, dýchání, výslovnost, intonace a rytmus). Zpěv ovlivňuje schopnost naučit se správné výslovnosti, obohacuje slovní zásobu, cítění a představivost. Vše získané pak uplatňují při samotném zpěvu. Studium umožňuje získat odborné pěvecké vzdělání, které mohou žáci uplatnit dle svých schopností. Talentovaní žáci, kteří mají předpoklady a ambice pro studium na konzervatoři, jsou na tuto možnost ve škole připravováni.

Jazzový, muzikálový, rockový a popový zpěv se orientuje na hudbu s obvykle výraznou zpívanou melodií, doprovázenou moderními postupy. Zaměřuje se na zvláštní moderní interpretace písní, techniku zpěvu na mikrofon, half-playback (karaoke), vícehlasý zpěv a improvizaci.