Literárně-dramatické obory

Hudební divadlo

Hudební divadlo je hudebně-dramatický obor s esteticko–terapeutickým zaměřením, vhodný pro děti od 6 let.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež 250 Kč

Žáci se zde účastní pohádkových příběhů, do kterých se aktivně zapojují v mnoha rolích. Písně jsou komponovány přímo dětem na tělo, za jejich tvořivé asistence. Součástí výuky je také navrhování a výroba kostýmů, scény a rekvizit. Komplexní hudebně-dramatické pojetí oboru buduje u žáků uměleckou představivost, zdravou hravost, muzikálnost a kreativitu. Cílem Hudebního divadla je nenásilně podporovat rozvoj osobnosti dítěte, a to zejména formou hry.