Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Andělský balet a taneční choreografie s primabalerínou Olgou Borisovou-Pračikovou

Představujeme novou a jedinečnou příležitost pro pohybový rozvoj zdravých a handicapovaných občanů všech věkových skupin pod vedením mimořádné osobnosti, sólistky a primabaleríny NDM Olgy Borisové-Pračikové. Během své třicetileté kariéry vystupovala po celém světě. Hostovala v Japonsku, Francii, Dánsku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Polsku, Rakousku, Maďarsku, na Maltě, v Kanadě a USA. Vedla semináře na prestižních baletních školách v Japonsku a ve Philadelphii a několikrát získala širší nominaci na Cenu Thálie. V minulém roce vyšla kniha o jejím tvůrčím životě s názvem „Mám veliké štěstí“. Získala Medaili Artis Bohemiae Amicis za uměleckou činnost a šíření dobrého jména české kultury u nás i v zahraničí. Využijte mimořádné nabídky a věřte, že na to máte!

Vyučující

Programová nabídka

ZÁKLADY BALETU (TANCE) PRO DĚTI

Cvičení u baletní tyče, cvičení na volnosti, jednoduché choreografie, počet žáků ve skupině 10

1. ANDÍLCI (baletní přípravka pro děti ve věku 4 – 6 let)

Kolektivní výuka 1x týdně / 60 minut                    300 Kč měsíčně

2. KOPRETINY (baletní přípravka pro děti ve věku 7 – 12 let)

Kolektivní výuka 1x týdně /90 minut                      300 Kč měsíčně

3. HARMONIE (baletní přípravka pro děti ve věku 13 – 15 let)

Kolektivní výuka 1xtýdně/90 minut                         300 Kč měsíčně

ZÁKLADY BALETU (TANCE) PRO MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ A SENIORY

Cvičení u baletní tyče, cvičení na volnosti, jednoduché choreografie (tanečky, půdorysy, polonéza, valčík, baletní polka)

1. SILUETA (15 – 60 let)

Kolektivní výuka 1x týdně /60-90 minut                 350 Kč měsíčně

2. GRÁCIE (+ 60 let)

Kolektivní výuka 1x týdně /60-90 minut                 350 Kč měsíčně

ZÁKLADY BALETU (TANCE) PRO MOBILNÍ ŽÁKY S HANDICAPEM

Cvičení na volnosti – jednoduché baletní pohyby, podle možností cvičení
u baletní tyče, malé choreografie, taneční variace a improvizace, počet žáků ve skupině 6 – 8 bez věkového omezení

1. DUHA (bez věkového omezení)

Kolektivní výuka 1xtýdně/60 minut                         300 Kč měsíčně

ZÁKLADY BALETU A TANCE PRO IMOBILNÍ ŽÁKY S DOPROVODEM
RODIČE

Kontaktní improvizace, taneční improvizace, taneční pohyb paží, počet žáků ve skupině 1 – 3

1. TANDEM (bez věkového omezení)

Kolektivní výuka 1xtýdně/60 minut                         300 Kč měsíčně

ZÁKLADY BALETU A TANCE PRO NEVIDOMÉ

Baletní a taneční pohyby – pocit vlastního těla, improvizace v tanci, taneční
variace a improvizace, počet žáků ve skupině 1 – 3

1. KŘÍDLA (bez věkového omezení)

Kolektivní výuka 1xtýdně/60 minut                         300 Kč měsíčně