Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Pohybová cvičení pro děti

Mnoho rodičů dnes těžko hledá pro své děti prostor, kde se mohou tzv. zdravě vyřádit, vyběhat se a trochu si zasportovat. Program je dětem ušit na míru a podle jejich potřeb. Přirozenou cestou pomáhá rozvoji jejich tělesné zdatnosti.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti 200 Kč

Cíl

  • děti mají možnost dosyta se vydovádět a protáhnout se
  • zvládnou a naučí se základní lokomoční, nelokomoční a manipulační dovednosti
  • naučí se zvládat různá náčiní – jak si s nimi mohou poradit samy, či ve skupině.
  • naučí se znát své tělo, pojmenovat jeho jednotlivé části, trénovat rovnováhu a pohyb podle pokynu nebo nápodoby
  • naučí se dodržovat pravidla, spolupracovat a respektovat ostatní