Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Sportování s Petrou

Sportování s Petrou je určené všem bez omezení věku. Vede k rozvíjení pohybových dovedností, tělesné zdatnosti a psychické, osobnostní a sociální stránky osobnosti. Také ke správným pohybovým návykům. Stimuluje správné držení těla a podporuje kladný vztah k všestrannému pohybu. Učí samostatnosti, sebekontrole a sounáležitosti. Cvičení pomáhá navazovat kontakty, vede ke spolupráci i soutěžení, přispívá k utváření rolí a podřizování se pravidlům. Pomáhá regulovat vlastní city, uvolňuje napětí a přetížení.

Vyučující

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 200 Kč