Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Taneční kroužek

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti 200 Kč

Cíl

  • děti poznají aktuální možnosti svého těla, porozumí jeho anatomii
  • samostatně se rozcvičí, naučí se ovládat základní taneční prvky
  • orientují se v prostoru tanečního sálu/jeviště, naučí se správně reagovat na zvukové a světelné změny
  • naučí se soustředit pouze na sebe, při tanci kooperovat se svými kamarády
  • zvládnou tanečně zpracovat konkrétně zadané téma podle stavu vědomostí, které o tomto tématu mají
  • interpretují libovolnou hudbu podle svého vlastního cítění
  • zatančí nazkoušenou choreografii na veřejnosti