Tanečně-pohybové obory

Taneční obor nabízí kultivování přirozeného dětského projevu zejména formou pohybových her a hravých cvičení. Zaměřuje se na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, také na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Výuka je zaměřena na všechny dětské věkové kategorie, tzn. na cvičení dětí s rodiči ve věku 1 -3 let, které příznivě působí na psychomotorický rozvoj nejmenších dětí, dále na pohybová cvičení dětí předškolního věku, mladšího školního věku a klasická taneční výchova pro začátečníky a pokročilé. Taneční výchova pro žáky se zdravotním postižením je specifický obor, který vyžaduje individuální přístup a je v praxi Múzické školy zařazen do oborů terapeutických.

Taneční výchova pro pokročilé

Taneční výchova pro pokročilé.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Taneční výchova pro pokročilé 500 Kč
   

Taneční výchova pro pokročilé

Je určena dětem ve věku od 8 do 12 let, které již mají zvládnuté taneční základy. Skupina pracuje dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. Lekce jsou děleny takto: první je zaměřena na akrobacii, kondici, posilování a vytváření choreografií a druhá na klasický balet a pilování již hotových choreografií. Pozornost je věnována také tanečnímu výrazu a pohybu na jevišti.