Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Devítka

Dvakrát týdně, každé pondělí a středu od 08.00 do 12.00 hodin je otevřena třída pro mobilní osoby starší 18 let s mentálním postižením. Mohou zde zpívat, hrát na jednoduché hudební nástroje, kreslit, malovat, vyrábět, tančit, sportovat, vzdělávat se a mít se prima. Ve třídě je maximálně 6 posluchačů.

Vyučující


  • Bc. Marie HelebrandováVýuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

1 den v týdnu 400 Kč
2 dny v týdnu 700 Kč

Co nabízíme?

  • Zpívání s kytarou i klavírem, hraní na rytmické a jiné hudební nástroje (keyboard, flétna), různé výtvarné a pracovní techniky, kreslení, malování, modelování z hlíny, lepení, stříhání, práci s textilem a různými materiály
  • Jógu, taneční a pohybovou výchovu, pohybové a sportovní hry
  • Rozumovou výchovu, rozšiřování znalostí o světě, lidech a přírodě
  • Hry s písmeny a čísly, rozvoj myšlení a paměti
  • Literární a dramatickou výchovu
  • Angličtinu hrou
  • Kamarádství, dobrou náladu, radost z činnosti, výlety do přírody i za poznáním, do ZOO, či kulturou a mnoho dalších aktivit
  • Arteterapii

Co potřebujete s sebou? Svačinu (případně i snídani), pohodlné oblečení, přezůvky