Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Divoženky

Jde o uzavřený dívčí klub, ve kterém jsou handicapovaná děvčata starší 18 let; zpíváme spolu písničky, vedeme si sešity písní, kreslíme, malujeme a jinak tvoříme a vyrábíme, povídáme si, řešíme problémy členek klubu, hrajeme společenské hry. Děvčata se setkávají jednou týdně.

 

Vyučující

  • Bc. Marie HelebrandováVýuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč