Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Hra na zobcovou flétnu pro děti a mládež s astmatem

Múzická škola nabízí speciální výuku hry na zobcovou flétnu pro děti a mládež s astmatem jako muzikoterapeutickou disciplínu, která má veliký význam při léčbě nemoci samotné, ale která také probouzí vřelý vztah k hudbě jako takové.

Vyučující

  • Jana PoláškováHra na zobcovou flétnu, komorní hra, hudební výchova nejmenších

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Žáci se při hře na dechový nástroj učí správnému dýchání a dechové gymnastice. Velké i malé pištce učí hra na flétnu posilovat svaly bránice a správným dýcháním tak astma „vyfukovat“ z těla ven. Při takovém cvičení dochází k důkladnému pročišťování dýchacích cest, zlepšuje se hospodaření s dechem a zvyšuje se celková kapacita plic. U žáků je hrou posilována sebedůvěra, což následně zlepšuje jejich psychiku a podporuje pocity úspěšnosti a radost z muzicírování.