Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Jóga pro zdravá záda

Jóga jako ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik pomáhá žákům zlepšovat tělesné a duševní zdraví, tzn. aktivuje a posiluje centra těla a protahuje a uvolňuje svaly zad. Jednotlivé lekce jsou uvedeny a ukončeny krátkou relaxací, kde dech slouží jako spojnice mezi tělem a myslí.

Vyučující

  • Mgr. Iva Kopečná

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 250 Kč

Výuka se zaměřuje na:

  • Rozhýbání – kyčlí kvůli bedrům a ramen kvůli hrudní a krční páteři Posílení – břicha, mezilopatkových svalů, dna pánevního
  • Protažení – svalových řetězců - pro zmírnění zvětšeného prohnutí a vyhrbení páteře TRAKCE – neustále se opakující protahování páteře, zejména v bederní oblasti
  • Rotace – rozhýbání páteře, zejména v horní hrudní části mezi lopatkami