Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Klub Skořápka

Klub Skořápka mohou navštěvovat dospělí posluchači od 18 do 45 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mají v důsledku tohoto postižení sníženou samostatnost a mají touhu na sobě pracovat.

Klub mohou posluchači navštěvovat od pondělka do pátku. V klubu vytváříme co nejpřirozenější prostředí podporující samostatnost. Prostřednictvím uměleckých terapií a výchovně vzdělávacích činností rozvíjíme dovednosti, schopnosti a zájmy posluchačů.

Nejdůležitější je radost z poznávání a získávání nových dovedností. Díky přátelskému a tvůrčímu prostředí, možnosti volby činnosti a možnosti opakování praktických každodenních aktivit je snazší si dovednosti zafixovat. Pomocí hudby a kreativního tvoření vytváříme přátelskou a tvůrčí atmosféru. 

Klub Skořápka svým posluchačům pravidelně nabízí kulturní zážitky, vzdělávací akce, ale také kurzy vaření a možnost učit se novým věcem a dovednostem. Jeho neodlučitelnou součástí bude také péče o zahrádku a pěstování rostlin.

Pro posluchače je k dispozici malý kolektiv 10 lidí. Posluchači mohou očekávat klidný, trpělivý a vstřícný přístup.

Denní provoz Klubu Skořápka od 7:30 do 13:30. Od 13.30 navazuje do 16.00 odpolední Družina Skořápka.

Vyučující

  • Bc. Miloslava Němcová Edukace dospělých lidí s mentálním handicapem a kombinovaným postižením. Edukace v oblasti samostatnosti a zařazení do společnosti
  • Jitka SvozilováAsistentka pedagoga k lidem s mentálním a kombinovaným postižením

Cena (částka je uvedena za měsíc)

5x  týdně                 2200 Kč
4x  týdně 2000 Kč
2-3x týdně   1500 Kč