Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Léčebný tělocvik

Léčebný tělocvik je určen žákům se zdravotním postižením bez omezení věku.

Vyučující

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 200 Kč

Léčebný tělocvik vede k upevňování správných stereotypů pohybu, udržení rozsahu pohybu, základní orientaci v prostoru a na těle. Uvolňuje a protahuje zkrácené svalové skupiny a posiluje oslabené svalové skupiny. Procvičuje koordinaci pohybů a pohybové dovednosti, posiluje tělesnou zdatnost a upravuje svalovou nerovnováhu. Učí hře ve smyslu fair-play. Podporuje přirozený kladný vztah k pohybu. Žák si osvojuje a rozvíjí pohybové dovednosti, posiluje tělesnou zdatnost a psychické, osobnostní i sociální stránky osobnosti.