Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Muzikoterapie

Muzikoterapie jako psychoterapeutická technika je v praxi Múzické školy realizována zejména ve své aktivní formě.

Vyučující

  • Mikuláš ĎurkoHra na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, notopis nevidomých, Braillovo písmo
  • Bc. Marie HelebrandováVýuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Hudba je zde využívána k léčení a uzdravování mnoha nemocí, ale zejména tam, kde je nemocná duše. Svou melodičností, rytmičností a emotivitou podporuje spontaneitu žáků a dává jim možnosti k vyjádření pocitů, postojů a nálad, které by mnohdy verbálně nebyly schopny dát najevo. Využívá tempa, rytmu, barev, tónové kvality, melodie, harmonie, pohybu a tance k podpoře sociálního kontaktu, k interakci, k sebevyjádření a nabízí obrovské možnosti k odreagování psychického napětí a agrese. Spočívá ve vyjádření, v improvizaci určitých modelových situací a témat prostřednictvím zpěvu a hry na jednoduché hudební a rytmické nástroje (nejčastěji Orffovým rytmickým instrumentářem), vše za asistence muzikoterapeuta.