Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Notopis nevidomých

Múzická škola v Ostravě nabízí unikátní výuku notopisu nevidomých. Bodový notopis je jedinečným vynálezem pro všechny, kteří nemohou číst běžný notový zápis.

Vyučující

  • Mikuláš ĎurkoHra na akordeon, keyboard, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, notopis nevidomých, Braillovo písmo

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Znalost hudebního písma je důležitou složkou hudebního vzdělávání a nezbytným předpokladem hlubšího studia hudby. Notopis pro nevidomé je vytvořen na základě Braillova bodového písma a stejně jako notopis běžný, černotiskový, má mezinárodní platnost. Není určen pouze žákům a studentům, ale také pedagogům, kteří se ve své praxi mohou setkat s žákem se zrakovým handicapem. Běžně se s výukou začíná v době, kdy žáci umí číst Braillovo písmo, ale dlouhodobá praxe ukazuje, že je možné začít i v předškolním věku. Děti se seznámí se základními znaky, které jim pak usnadní vstup do školy, kde využijí znalost základního šestibodového systému a také jsou již zcela připraveni na hmatovou orientaci.