Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Poetoterapie

Poetoterapie jako prostředek duchovního rozvoje a podpory lidského zdraví nás vrací ke kořenům lyriky, k tradičnímu zvukomalebnému, rytmickému a veršovanému tvaru, v němž se terapie děje pomocí koncentrované myšlenky, tj. prostřednictvím energie verše. To, co bychom říkali v mnoha větách, lze pomocí poetoterapie vyjádřit výstižně jedním veršem. Jedná se též o podpůrnou metodu při léčení psychiky, kdy je poezie využívána jako způsob vnímání a prožívání, zejména pomocí vlastní tvorby. Obor přináší radost všem zájemcům, které oslovuje krása veršované poezie, kteří se radují ze získávání základních poetických poznatků, z půvabu slov a rozvíjení spontánní básnické kreativity.

Vyučující

Cena (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč

Principy a cíle

  • Výuka základů poetického vyjadřování a hledání typických prostředků lidové poezie.
  • Vlastní poetická tvorba jako expresivní terapie.
  • Praxe a metodická práce s poetickým textem, poetoterapie a hra.
  • Pokus o vnitřní relaxaci, adaptaci na nové životní podmínky, navozování zájmu o vše, co život přináší poetickými prostředky
  • Hledání a nacházení poetiky ve všech základních druzích umění.
  • Vnímání a prožívání krásy slova.
  • Seznámení s poezií od dávnověku (stará Čína, Vietnam, Indie, arabská poezie, Egypt, antické Řecko, Řím), přes středověk, novověk, až po současnost.
  • Určeno mládeži od 18 let a dospělým zájemcům

Výuka

Každý pátek od 10.30 do 12.00 hodin

Bližší informace

Múzická škola Ostrava, Nivnická 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 626 891, 732 112 054