Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Prostorová orientace nevidomých

Prostorovou orientaci v Múzické škole vyučujeme podle metodiky Pavla Wienera, tedy prostorovou orientaci v uzavřených prostorech i venku, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, vytváříme pracovní zvýrazněné listy,učíme se rozeznávat různé povrchy, úhly, zvuky, trénujeme zdolávání překážek, rozvíjení obratnosti, nebojácnosti, správné držení těla, bezpečnostní držení při chůzi či jiném pohybu (např. lezení po místnosti), reakce na signál a řadu dalších schopností a dovedností. Všechno děláme pokud možno hravou formou, vše vede ke správnému používání hole, chůze s ní, jemnosti v zacházení, k citlivosti, k používání rozlišování zvuků v praxi, k dodržování dopravních předpisů, ke schopnosti žít běžně s jinými lidmi v normálním životě.

 

Vyučující

  • Bc. Marie HelebrandováVýuka dětí předškolního věku, výuka dětí a mládeže se zdravotním postižením - Vv, Hv, ergoterapie, prostorová orientace nevidomých

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 220 Kč