Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Psychoterapie

Individuální a skupinová psychoterapie je v praxi Múzické školy využívána jako poradensko-terapeutická služba žákům a jejich rodinným příslušníkům.

Vyučující

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Psychoterapie 220 Kč

Psychoterapie aplikuje psychologické metody a prostředky ke korekci nepříznivého psychického stavu, k reedukaci případných nezpůsobilostí, defektů nebo deficitů i k předcházení těmto poruchám. Hlavním cílem psychoterapeutického působení je především zachovat či případně obnovit stav duševního zdraví a společně hledat cestu k porozumění sebe sama ve vztahu s okolím.