Terapeutické obory

Terapeutické obory v Múzické škole jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírňování defektivity. Nemoc či vada sama o sobě přináší často veliké utrpení fyzické i psychické, mnohdy také strádání sociální. Nejenom pro nemocné, ale i pro jejich okolí. Defekt však nemusí vždy znamenat i defektivitu. Indispozice může být dobře kompenzována a nemocný pak dokáže žít plnohodnotný aktivní život bez pocitů méněcennosti, nepotřebnosti a neúspěšnosti.

Nutno zdůraznit, že všechna odborná činnost terapeutů Múzické školy je úzce spjata s činností pedagogů estetických oborů a v praxi obě souzní.

Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl programu Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Zdravotní cvičení

Zaměřuje se na nácvik správných pohybových stereotypů, protahování svalových skupin s tendencí ke zkracování a na komplexní posilování oslabeného svalstva.

Vyučující

Cena oboru (částka je uvedena za měsíc)

Cena 250 Kč

Cvičení rozvíjí dále jemnou i hrubou motoriku, správné dýchání a nenásilnou formou učí žáky správně a ohleduplně zacházet se svým tělem. To vše hravou formou, přizpůsobenou věku, schopnostem a možnostem žáků. Funkční zdravotní cvičení využívá převážně prvky jógy. Ta pomáhá dětem lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí. Jóga navíc dokáže aktivní děti zklidnit a koncentrovat se a naopak, tišším dětem pomůže budovat sebevědomí. Cvičení se uplatňuje při různých zdravotních problémech, s cílem zlepšit zdraví a zvýšit stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy.