Výtvarná dílnička

Výtvarná dílnička je odpočinkovou tvůrčí činností a je určena dětem  od  5 do 10 let.

  • Děti se zde naučí vhodně zacházet se základními výtvarnými pomůckami - držet a používat štětce, tužky, nůžky, lepidla. Také si procvičí jemnou motoriku.
  • Při práci s různými materiály a přírodninami mohou plně využít svou kreativitua také se seznámit s novými kamarády.
  • Vzájemná pomoc a spolupráce podporuje kladné vztahy mezi dětmi, soustředění na určitou činnost napomáhá k vnitřnímu zklidnění.
  • Výsledkem je prohloubení sociálních dovedností dítěte, estetického vnímání a zejména radost z krásného výrobku.

Vyučující

Cena výuky (částka je uvedena za měsíc)

Výtvarná  
dílnička (od 15.30 do 16.30 hodin) 250 Kč

Výuka probíhá každou středu.