Pedagogové Lidové konzervatoře

Hudební obory

Nástroje strunné, klávesové, dechové, bicí, sólový a komorní zpěv, skladba, dirigování, sbormistrovství, hudebně-teoretické předměty.