Pedagogové Lidové konzervatoře

Mgr. Josef Fryščák

Obrázek kontaktu

Sólový zpěv

  • Externí pedagog hudebního oddělení Lidové konzervatoře v oboru SÓLOVÝ ZPĚV od roku 1975 (v letech 1982–1990 s interním úvazkem).
  • Vystudoval Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě ve třídě profesora Rudolfa Vaška (absolutorium r. 1958) a Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni pod vedením prof. Antona Dermoty (absolutorim r. 1972); účastnil se Musikseminar Weimar v roce 1965 – prof. Lotte Schöne, 1967 – prof. Willi Domgraf–Fassbaender, 1986–1988 – prof. Pavel Lisician).
  • V letech 1974–1982 byl sólistou opery Slezského divadla v Opavě a v letech 1985–1986 a 1995–1997 hostoval v operním souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
  • V letech 1990–2003 působil jako odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
  • Od roku 1990 do roku 2011 úzce spolupracoval jako hlasový pedagog s Ostravským dětským sborem při ZUŠ E. Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory (sbormistr Milan Chromík) a podílel se na dobré hlasové úrovni tělesa, která se stala základem úspěchů dosahovaných na celostátních i mezinárodních oborových soutěžích a koncertních vystoupeních.

Další aktivity

Vytvořil řadu scénářů hudebních a hudebně-literárních pořadů, včetně scénářů výchovných koncertů, na jejichž realizaci se podílel mluveným slovem i jako zpěvák.
Během působení na katedře hudební výchovy vydal skriptum Co je hlasová elementaristka (OU, r. 1995) a skriptum s videosnímkem Hlasová výchova dítěte (OU, r. 1998).
Z němčiny přeložil odbornou publikaci Frederick Husler, Yvonne Rodd-Marling: Singen (Zpěv), r. 1995.
V roce 2006 obdržel od hejtmana Moravskoslezského kraje Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.