Pedagogové Lidové konzervatoře

Doc. MgA. Pavel Vítek

Obrázek kontaktu

Housle a viola, komorní hra, hra v nástrojovém seskupení

  • Externí pedagog v oboru HRA NA HOUSLE A VIOLU, KOMORNÍ HRA, HRA V NÁSTROJOVÉM ANSÁMBLU.
  • Vystudoval Státní konzervatoř v Ostravě a Janáčkovu akademii v Brně.
  • V současné době působí rovněž jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (od roku 1980) a na Fakultě umění Ostravské univerzity (od roku 1991).

Další aktivity

Je zakládajícím členem Kubínova kvarteta, oceňována je nejen jeho činnost v tomto vynikajícím hudebním tělese, ale i jeho sólová dráha a rovněž činnost dirigentská. Koncertoval na domácích i zahraničních hudebních pódiích.

Patří k významným tuzemským propagátorům hudebního vzdělávání - v letech 1987 - 1993 vedl kursy Hudební mládeže v Hradci nad Moravicí.

Pavel Vítek je pravidelně zván k účasti v porotách nejrůznějších hudebních soutěží, působí ve vědecké radě Ostravské univerzity a je nositelem Ceny města Ostravy.