Pedagogové Lidové konzervatoře

Libuše Klusová

Obrázek kontaktu

Sólový zpěv

  • Externí lektor hudebního oddělení Lidové konzervatoře v oboru SÓLOVÝ ZPĚV od r. 1970.
  • Vystudovala Státní konzervatoř v Praze (absolutorium v r. 1961) obor sólový a operní zpěv ve třídě prof. Jarmily Pěničkové-Rochové a prof. Ludmily Červinkové.
  • Po příchodu do Ostravy se věnovala koncertní, pedagogické a metodické činnosti.
  • V letech 1978-1981 spolupracovala s Výzkumným pedagogickým ústavem při MŠ ČSR v Praze při tvorbě nových učebních osnov pro LŠU (později ZUŠ), které jsou stále v platnosti. Vypracovala řadu odborných posudků a oponentur k vydávané odborné literatuře pro Supraphon Praha. V rámci metodické činnosti dále aktivně působila v uměleckých radách města, kraje, včetně celorepublikové ústřední umělecké rady.
  • Vyučovala obor Pedagogická praxe sólového zpěvu studenty ostravské konzervatoře a studenty katedry pro umělecká studia při Ostravské univerzitě.
  • V letech 1985-1998 byla ředitelkou ZUŠ v Ostravě-Mariánských Horách, kde působí jako pedagog dosud.
  • Absolventi její pěvecké třídy se úspěšně uplatňují na profesionálních scénách i v profesionálních hudebních tělesech (Ostrava, Brno, Bratislava, Banská Bystrica), úspěšně vykonávají zkoušky na konzervatoře a vysoké školy uměleckého zaměření a umísťují se na předních místech pěveckých soutěží národních i mezinárodních.