Pedagogové Lidové konzervatoře

Mgr. Jiří Pohanka

Obrázek kontaktu

Saxofon

  • Externí pedagog v oboru HRA NA SAXOFON
  • Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v oboru hudební výchova a sbormistrovství. Obor saxofon studoval na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě pod vedením Mgr. Zbigniewa Kalety, studium saxofonu dovršil na Fakultě umění Ostravské univerzity. Původně studoval hru na klarinet u doc. Mgr. Igora Františáka, PhD., následně u BcA. Lukáše Brody. Do hry na saxofon jej však zasvětil Milan Straka (kapela Buty), Mgr. Zbigniew Kaleta na Janáčkově konzervatoři a Ostravské univerzitě pak jeho vzdělání ještě prohloubil.
  • Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních interpretačních kurzů hry na saxofon, kde pod vedením špičkových evropských lektorů a muzikantů (Philippe Portejoie, Paweł Gusnar, Bartłomiej Duś ad.) stále rozvíjí své schopnosti, dovednosti a poznatky v oblasti saxofonové interpretace.

Další aktivity

Je stálým členem a jedním ze zakladatelů profesionálního komorního saxofonového tělesa Altissimo Saxquartet, se kterým aktivně koncertuje a vystupuje po České republice.
Spolupracuje také s mnoha uměleckými tělesy i muzikanty ostravské umělecké scény (Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Ostravská banda, ostravské divadelní soubory a jiná hudební seskupení, např. Jazz combo Milana Straky, big bandy a mnoho dalších).