Pedagogové Lidové konzervatoře

MgA. Kateřina Barteková

Obrázek kontaktu

Klavír, korepetice

  • Externí pedagog oboru KLAVÍR.
  • Hře na klavír se Kateřina Barteková věnovala od svých šesti let v Základní umělecké škole v Ostravě-Přívoze. V letech 1997-2001 studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením Mgr. Xenie Hranické. V letech 2001- 2005 studovala na Ostravské univerzitě rovněž pod peagogickým vedení Mgr. Xenie Hranické.
  • Po studiích nastoupila do Základní umělecké školy v Ostravě-Porubě, kde se věnuje pedagogické práci a korepeticím.
  • Od roku 2017 působí rovněž jako hudební pedagog oboru klavír a korepetitor na ostravské Lidové konzervatoři.