Pedagogové Lidové konzervatoře

Marie Jírová

Obrázek kontaktu

Korepetice tanečního oboru

  • Studuje šestým rokem hru na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě doc.
  • MgA. Xenie Hranické.Studuje také prvním rokem na fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Mgr. Lukáše Michela ArtD.
  • Kromě klavíru se věnuje také hře na varhany a zpěvu

Další aktivity:

Doprovází výuku dětí v baletním studiu Národního divadla moravskoslezského