Pedagogové Lidové konzervatoře

Bc. Markéta Kapustová, DiS.

Obrázek kontaktu

Hra na zobcovou flétnu

  • Externí pedagog oboru HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU.
  • Studovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Ing. Jitky Konečné, PGDip., Ph.D. (absolvovala v roce 2017); je také absolventkou bakalářského studia oboru hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně (státní zkoušku složila v roce 2018).
  • V současné době studuje skladbu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u MgA. Michala Janošíka. Zároveň je studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia v oboru Hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně. 

Další aktivity:

  • Jako hráčka na zobcovou flétnu se pravidelně účastní mistrovských kurzů se zaměřením na starou hudbu, ve třídách Alana Davise, Kerstin de Witt, Petera Holtslaga, Ashley Solomona a mnoha dalších. Hraje v různých komorních seskupeních.
  • Kromě hry na zobcovou flétnu se věnuje též komponování hudby.