Pedagogové Lidové konzervatoře

Petr Podraza

Obrázek kontaktu

Bicí

Externí pedagog oboru BICÍ

  • Absolvoval gymnázium v Ostravě-Hladnově (1983), poté vystudoval ostravskou konzervatoř (1989) v oboru hra na bicí nástroje.
  • Od roku 1989 až dosud je členem skupiny bicích nástrojů operního orchestru NDM Ostrava, v současné době ve funkci vedoucího skupiny.
  • Souběžně učil na Janáčkově konzervatoři a základních uměleckých školách v Ostravě.

Další aktivity:

Spolupracuje s orchestrem operety a muzikálu NDM Ostrava, s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s dechovým orchestrem Májovák Karviná atd...