Pedagogové Lidové konzervatoře

Lucie Možná

Obrázek kontaktu

Dirigování

  • Interní pedagog v oborech DIRIGOVÁNÍ, HUDEBNÍ NAUKA a HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE
  • Vystudovala Gymnázium s chemickým zaměřením Ostrava (maturita v roce 1993), hru na saxofon na ostravské Lidové konzervatoři (absolutorium r. 1997), Janáčkovu konzervatoř Ostrava (dále JKO) v oboru dirigování (absolvovala v roce 2003) a obligátní studium hry na bicí nástroje
  • Po dobu studia na JKO a poté až do roku 2011 působila na JKO jako dirigentka Dechové harmonie po boku svého učitele dirigování Karla Brii
  • Pracovala jako notograf a korektor ve firmě Ritornel
  • Spolupracuje jako dirigentka, poradkyně, aranžerka s dechovými orchestry v Moravskoslezském kraji - DO Dolní Benešov, Orchestr Ostrava, DO Štramberk, DO Frýdlant n. O., Smyčcový orchestr Jeseník ad.