Pedagogové Lidové konzervatoře

Pavla Kukalová

Obrázek kontaktu

Korepetice

  • Externí lektorka hudebního oddělní LK a MŠ od r. 1987 v oborech KOREPETICE a OBLIGÁTNÍ KLAVÍR.
  • Vystudovala hru na klavír na Vyšší hudebně-pedagogické škole v Ostravě (absolutorim r. 1959) a Konzervatoř v Ostravě (absolutorim r. 1969).
  • Celý život se specializovala na pedagogickou činnost (výuka hry na klavír v LŠU Studénka, LŠU Krásné Pole, LŠU Petřkovice, LŠU Ostrava-Poruba a od roku 1967 dosud v ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách).
  • Po 20 let metodicky vedla okresní klavírní sekci základních uměleckých škol v Ostravě, byla členkou krajské klavírní sekce a členkou okresní umělecké rady v Ostravě; od roku 2005 odborně vede pedagogickou praxi studentů klavírního oddělení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.
  • Působí jako korepetitorka všech hudebních stylů a žánrů, doprovází žáky a studenty na koncertech, celostátních soutěžích i soutěžích s mezinárodní účastí. Za svoji korepetitorskou činnost získala řadu ocenění porot na všech úrovních soutěží.
  • Je držitelkou mnoha významných ocenění, obdržela Čestné uznání za vynikající pedagogickou činnost (r. 1986), Ocenění za pedagogickou a výchovnou práci Školským úřadem Ostrava (r. 1997) a v roce 2009 jí byla udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. stupně za celoživotní pedagogickou a uměleckou činnost.
  • V roce 2006 vydala publikaci S úsměvem u klavíru, která rozvíjí lásku k hudbě a rozkrývá radost ze hry všem talentovaným i těm, kteří nebyli předurčeni k vítězství na pódiu.