Pedagogové Lidové konzervatoře

DiS. Františka Machalíčková

Obrázek kontaktu

Akordeon

  • Externí lektorka HRY NA AKORDEON.
  • Vystudovala Konzervatoř v Kroměříži – obory akordeon, klavír, varhany, dirigování (absolutorium r. 1954). Stala se prvním středoškolským pedagogem oboru hry na akordeon v tehdejší ČSSR (Konzervatoř Kroměříž, Janáčkova konzervatoř v Ostravě a ostravská Lidová konzervatoř od roku 1962 dodnes).
  • Jako externí pracovník ministerstva školství a Výzkumného pedagogického ústavu v Praze se podílela na vypracování osnov pro  výuku hry na akordeon pro hudební školy a konzervatoře a na jejich prosazení v praxi v rámci nové koncepce hudebního školství.
  • Je spoluautorkou učebnice Základní škola hry na akordeon, Machalíčková – Havlíček – Ondruš, vydané v roce 1959 Supraphonem (používané dodnes) a několika svazků instruktivní literatury pro odborné základní vybavení akordeonistů. Cílem těchto jejích aktivit bylo vždy představovat akordeon jako moderní sólový nástroj a přispět k jeho začlenění mezi klasické nástroje.
  • Celý život spolu se svými studenty a nejbližšími spolutvůrci tzv. nového akordeonu bohatě koncertovala, nahrávala pro rozhlas a televizi a zúčastňovala se celostátních a mezinárodních soutěží. Stále spolupracuje se soudobými skladateli v oblasti tvorby skladeb pro akordeon a propaguje současnou akordeonovou hudbu.