Pedagogové Lidové konzervatoře

Mgr. Eva Polzerová

Obrázek kontaktu

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb, jevištní mluva, improvizace a komunikace

  • Externí pedagog LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU.
  • Vystudovala taneční pedagogiku na pražské Hudební akademii múzických umění a dramatickou výchovu na Divadelní akademii múzických umění.
  • Literárně-dramatický obor a taneční obor vyučovala sedmnáct let na základní umělecké škole, jedenáct let na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jako odborná asistentka (specializace na dramatickou výchovu a pedagogickou komunikaci). Taneční výchovu, jevištní pohyb a pantomimu vyučovala 25 let na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

Další aktivity

Jako lektorka spolupracovala s Artamou Praha, Pedagogickou fakultou Olomouc, kde vedla semináře dramatické výchovy, improvizace, pohybové průpravy. Je lektorkou na recitačních a divadelních soutěžích.