Pedagogové Lidové konzervatoře

Michal Sedláček

Pantomima

  • Studoval hudebně-dramatický obor na Janáčkové konzervatoři v Ostravě (v letech 2006 - 2010). Zde navštěvoval mj. taneční výchovu, jevištní pohyb a pantomimu pod vedením Mgr. Evy Polzerové.
  • Od roku 2010 je v angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě.
  • V průběhu angažmá v Divadle Petra Bezruče spolupracoval i s dalšími divadelními scénami – s Divadlem Jiřího Myrona (Ostrava), Divadlem Antonína Dvořáka (Ostrava), Komorní scénou Aréna či Starou Arénou (Ostrava) a také s pražským Švandovým divadlem. Na hudebně-dramatických projektech rád pracuje s dalšími tvůrčími ostravskými osobnostmi, např. s Pavlem Helebrandem, který rovněž patří k našemu pedagogickému týmu.

Další aktivity:

V současné době rovněž hraje v ostravských kapelách Ema, Skrat a Jack Crack. Tvoří scénickou hudbu pro divadelní inscenace a performance po celé republice. Dvě sezóny působil jako "dvorní" skladatel pro občanské sdružení Bílá holubice.