Pedagogové Lidové konzervatoře

Taneční obory

Přípravná taneční výchova pro děti, taneční průprava, lidový tanec, taneční praxe - lidový tanec.