Pedagogové Lidové konzervatoře

Výtvarná fotografie

Barevná a černobílá fotografie.